Dome

Home  >>  Dome

Oleme viimased 7 aastat arendanud ja propageerinud Eestis kuppelehitisi – geodeetilisi kupleid. Tegemist on looduses toimivate korduvate nähtuste matemaatilisel kirjeldamisel saadud arvukate struktuursete kujutiste seast tuletatud ühe praktilise lahendusega. Selle tulemuseks on väga stabiilne, ökonoomne ja tugev ehitis, mille korrapärane struktuur tasakaalustab inimest alateadvuse kaudu. Geodeetilise kupli „isaks“ loetakse Ameerika matemaatikut, arhitekti, leiutajat ja visionääri Richard Buckminster Fuller`it.

Olles paar aastat kandnud seda mõtet ja kogunud informatsiooni, ehitasime 2012 aastal valmis 9m läbimõõduga kupli. Ehituse käigus „põdesime“ läbi kõik „lastehaigused“ – mis kõik võib ühe sellise ehitise projekteerimisel ja ehitamisel valesti minna, ületasime need ja tulemus sai hea. Kõik, kes vähegi kuplisse sattusid, olid sellest vaimustuses.

Sellest innustust saades soovitasime Tähtvere vallal ehitada tavalise laululava asemel sama ressursiga suurem, põhjalikum ja palju funktsionaalsem ehitis, lausa oma kontserdisaal. Nii valmiski 2015 aastal 24 m läbimõõduga ja 12,5 m kõrgune Rahinge Kuppel. Pinda on seal 460 m2 ja katuse alla mahub korraga pea 400 inimest.

Sellest saadik oleme edasi arendamas ja kavandamas mitmeid kuppelehitiste projekte nii Rahingele, kui ka mujale eestisse. Oleme oma kogemust jaganud paljude inimeste ja organisatsioonidega. Rahingest on kujunenud omamoodi kupelehitiste teabekeskus, kuhu on talletatud aastate jooksul saadud kogemused ja mida ilmestavad kaks hõbedast kuplit.

Kogemus

Alates 2009 aastat oleme kogunud informatsiooni ja tegelenud Geodeetiliste kuplite projekteerimise korraldamise, ehituslahenduste väljamõtlemise, ehitamise ja muu sinna juurde kuuluva arendamisega. Oleme valmis ehitanud  9 meetrise läbimõõduga icosahedron V4 struktuuriga kupli ja 24, 2 meetrise läbimõõduga icosahedron V6 struktuuriga kupli. Nõustanud, julgustanud  ja abistanud tavainimesi, kasvuhoonete tootjaid, ehitajaid ja teisi huvilisi. Teeme sellesuunalist koostööd Tartu Ülikooli ja Maaülikooli teaduritega, projekteerijatega, teiste riikide geodeetiliste kuplite tootjatega.

 

Kupli eelised

See on kõige kergem, tugevam ja ökonoomsem pinna katmise viis.

Vähima pinnaga saavutatud suurim maht.

Väikseim pind soojuskadudeks.

Suurim vastupidavus tuultele, lumeraskusele.

Majanduslikult soodsaim lahendus pinna katmiseks.

 

Info 5 30 30 556,kuppel@rahinge.ee